Inner Class trong Java

Java inner class Trong Java hoàn toàn hợp lệ nếu như hai class lồng nhau(1 class nằm trong 1 class khác). Theo như mục đích của những người thiết kế thì code sẽ dễ đọc(readable) và dễ bảo trì hơn(maintainable). Liệu có đúng là như thế? Trước tiên hãy đến trước với cú pháp khai … Read more

this trong Java

this trong Java là một từ khóa được sử dụng với rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa mà thường được nhắc đến nhất đó chính là trỏ đến chính đối tượng hiện thời. Các ý nghĩa chính trong việc sử dụng this: Tham chiếu đến đối tượng hiện thời(trong trường hợp này nó đóng vai … Read more